Chiêu Liệt hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Liệt Hoàng Hậu (chữ Hán:昭烈皇后) là thụy hiệu của một số nhân vật chưa từng làm hoàng hậu nhưng được hậu thế truy tôn trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa