Hiếu Mục Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Hiếu Mục hoàng hậu)

Hiếu Mục Hoàng Hậu (chữ Hán: 孝睦皇后 hoặc 孝穆皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách Hiếu Mục Hoàng Hậu (孝睦皇后)Sửa đổi

Danh sách Hiếu Mục Hoàng Hậu (孝穆皇后)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi