Vũ Mục vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Vũ Mục Vương)

Vũ Mục Vương (chữ Hán: 武穆王) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa