Vũ Mục vương

(đổi hướng từ Vũ Mục Vương)

Vũ Mục Vương (chữ Hán: 武穆王) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi