Văn Mục vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Văn Mục Vương)

Văn Mục Vương (chữ Hán: 文穆王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa