Hy Mục vương

(Đổi hướng từ Hy Mục Vương)

Hy Mục Vương (chữ Hán:僖穆王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Bắc Tống Đan Dương Hy Mục Vương Triệu Thủ Tiết (truy tặng)
  • Bắc Tống Hòa Hy Mục Vương (hoặc Khang Hy Mục Vương, Định Hy Mục Vương, Huệ Hy Mục Vương và Cung Hy Mục Vương) Triệu Tông Phác
  • Minh triều Thông Thành Hy Mục Vương Chu Quân Chúc

Xem thêm sửa