Hy Vương

trang định hướng Wikimedia

Hy Vương hoặc Hi Vương (chữ Hán: 僖王 hoặc 犧王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, chư hầu, phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa