Ôn Hy Vương

trang định hướng Wikimedia

Ôn Hy Vương (chữ Hán: 溫僖王) hoặc Ôn Hi Vương (chữ Hán: 溫禧王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa