Khang Hy Vương

trang định hướng Wikimedia

Khang Hy Vương (chữ Hán: 康僖王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa