An Hy Vương

trang định hướng Wikimedia

An Hy Vương (chữ Hán: 安僖王) là thụy hiệu của một số vị quân chủphiên vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa