Vinh Hy Vương

trang định hướng Wikimedia

Vinh Hy Vương (Chữ Hán: 榮僖王) là thụy hiệu của một số vị quốc vương, phiên vương, quận vương hoặc thân vương.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa