Vinh Vương

trang định hướng Wikimedia

Vinh Vương (chữ Hán:榮王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị phiên vương, thân vương hay quận vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Hoa.

Thụy hiệuSửa đổi

  • Bắc Tống Tân Cung Vinh Vương Triệu Sư Quỳ (truy tặng)
  • Bắc Tống Ngô Vinh Vương (hoặc Xương Vinh Vương, Kỳ Vinh Vương, Ung Vinh Vương, Dương Vinh Vương, Từ Vinh Vương, Ký Vinh Vương, Sở Vinh Vương và Yến Vinh Vương) Triệu Hạo

Tước hiệuSửa đổi

KhácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi