Cung vương

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Cung Vương)

Cung vương (chữ Hán 恭王, 龔王, 共王) là thụy hiệu của một số vị quân chủchư hầu hoặc phiên vương hay thân vươngquận vương trong lịch sử chế độ phong kiến ở khu vực Á Đông.

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Tiên TầnSửa đổi

Tây HánSửa đổi

Đông HánSửa đổi

Tào NgụySửa đổi

Lưỡng TấnSửa đổi

Lưu TốngSửa đổi

Nam TềSửa đổi

Nhà LươngSửa đổi

Bắc TềSửa đổi

Nhà Vũ ChuSửa đổi

  • Vũ Chu Triệu Túc Cung Vương (hoặc Bắc Bình Túc Cung Vương) Võ Cư Thường (truy tôn, có thụy hiệu khác là Chương Kính Đế)

Lưỡng TốngSửa đổi

MinhSửa đổi

ThanhSửa đổi

Triều TiênSửa đổi

Tân LaSửa đổi

Cao LySửa đổi

Triều TiênSửa đổi

Xem thêmSửa đổi