Triệu Cung Vương

trang định hướng Wikimedia

Triệu Cung Vương trong Tiếng Việt có thể là những vị phiên vương sau:

Danh sách Triệu Cung Vương (趙共王)

sửa
  • Triệu Cung Vương Lưu Khôi, phiên vương nước Lương đời Tây Hán, do cải phong nước Triệu nên cũng gọi là Triệu Cung Vương
  • Triệu Cung Vương Lưu Sung, phiên vương nước Triệu thời Tây Hán.

Danh sách Triệu Cung Vương (趙恭王)

sửa

Xem thêm

sửa