Triệu vương

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Triệu Vương)

Triệu vương (趙王) là một phong hiệu dành cho các quốc vương và thân vương Trung Quốc cổ đại, đặt theo nước Triệu nhà Chu.

Việt NamSửa đổi

Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ haiSửa đổi

Nhà Tiền LýSửa đổi

Nhà Hậu LêSửa đổi

Nhà MạcSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Nhà ChuSửa đổi

Các vua nước Triệu xưng vương:

TầnHánSửa đổi

  • Vũ Thần, thủ lĩnh khởi nghĩa chống Tần.

Chư hầu nhà Tây HánSửa đổi

Chư hầu nhà Đông HánSửa đổi

Nam ViệtSửa đổi

Dòng dõi Triệu Đà xưng đế một cõi, với nhà Hán vẫn xưng là vương.

Nhà TấnSửa đổi

Hậu Triệu (Thập lục quốc)Sửa đổi

Một số quân chủ nước Hậu Triệu:

Bắc Chu (Nam Bắc triều)Sửa đổi

Nhà ĐườngSửa đổi

Nhà NguyênSửa đổi

Được phong cho Uông Cổ bộ (Ongud).

Nhà MinhSửa đổi

Dòng dõi của Chu Cao Toại:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi