Lưu Tôn (chữ Hán: 刘尊, ? - 68 TCN), tức Triệu Hoài vương (趙懷王), là vị chư hầu vương thứ 10 của nước Triệu, chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Lưu Tôn/Triệu Hoài vương
刘尊
Vua chư hầu nhà Hán
Vua nước Triệu
Trị vì73 TCN-68 TCN
tiền nhiệmTriệu Khoảnh vương Lưu Xương
kế nhiệmTriệu Ai vương Lưu Cao
Thông tin chung
SinhTrung Quốc
Mất68 TCN
Hàm Đan
Tên đầy đủ
Lưu Tôn
Thụy hiệu
Triệu Hoài vương
Chánh quyềnNước Triệu/Nhà Hán
Thân phụLưu Xương

Lưu Cao là con trai của Triệu Khoảnh vương Lưu Xương, vua thứ 9 của nước Triệu. Năm 73 TCN, Lưu Xương chết, ông lên kế ngôi

Năm 68 TCN, Lưu Tôn qua đời. Ông làm Triệu vương 5 năm, thụy là Hoài vương, không con nối dòng. Nước Triệu bị phế trừ, nhập vào nhà Hán trong 2 năm. Năm 66 TCN, Hán Tuyên Đế lại lập em ông là Lưu Côn làm Triệu Ai vương.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Chú thích

sửa