Lưu Tôn (chữ Hán: 刘尊, ? - 68 TCN), tức Triệu Hoài vương (趙懷王), là vị chư hầu vương thứ 10 của nước Triệu, chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Lưu Tôn/Triệu Hoài vương
刘尊
Vua chư hầu nhà Hán
Vua nước Triệu
Trị vì73 TCN-68 TCN
tiền nhiệmTriệu Khoảnh vương Lưu Xương
kế nhiệmTriệu Ai vương Lưu Cao
Thông tin chung
Tên đầy đủ
Lưu Tôn
Thụy hiệu
Triệu Hoài vương
Chánh quyềnNước Triệu/Nhà Hán
Thân phụLưu Xương
Sinh
Trung Quốc
Mất68 TCN
Hàm Đan

Lưu Cao là con trai của Triệu Khoảnh vương Lưu Xương, vua thứ 9 của nước Triệu. Năm 73 TCN, Lưu Xương chết, ông lên kế ngôi

Năm 68 TCN, Lưu Tôn qua đời. Ông làm Triệu vương 5 năm, thụy là Hoài vương, không con nối dòng. Nước Triệu bị phế trừ, nhập vào nhà Hán trong 2 năm. Năm 66 TCN, Hán Tuyên Đế lại lập em ông là Lưu Côn làm Triệu Ai vương.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi