Văn Cung Vương (chữ Hán:文恭王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hay thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa