Cung vương

trang định hướng Wikimedia

Cung vương (chữ Hán 恭王, 龔王, 共王) là thụy hiệu của một số vị quân chủchư hầu hoặc phiên vương hay thân vươngquận vương trong lịch sử chế độ phong kiến ở khu vực Á Đông.

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Tiên TầnSửa đổi

Tây HánSửa đổi

Đông HánSửa đổi

Tào NgụySửa đổi

  • Phong Cung vương (trước kia từng làm Trung Đô Cung Công và Trường Tử Cung Công)
  • Trung Sơn Cung vương (hoặc Tán Cung vương và Bộc Dương Cung vương, thời Đông Hán lần lượt gọi là: Bình Hương Cung hầu, Đông Hương Cung hầu và Tán Cung hầu, thời Tào Ngụy ban đầu tiến phong làm Tán Cung công)
  • Trần Lưu Cung vương (thời Đông Hán từng làm Mi Cung hầu, thời Tào Ngụy ban đầu được tiến phong làm Tương Ấp Cung công)

Lưỡng TấnSửa đổi

Thập lục quốcSửa đổi

Bắc NgụySửa đổi

Lưu TốngSửa đổi

Nam TềSửa đổi

Nhà LươngSửa đổi

Bắc TềSửa đổi

Nhà Vũ ChuSửa đổi

  • Triệu Túc Cung Vương (hoặc Bắc Bình Túc Cung Vương) Võ Cư Thường (truy tôn, có thụy hiệu khác là Chương Kính Đế)

Nhà TùySửa đổi

Nhà ĐườngSửa đổi

Lưỡng TốngSửa đổi

MinhSửa đổi

ThanhSửa đổi

Triều TiênSửa đổi

Tân LaSửa đổi

Cao LySửa đổi

Triều TiênSửa đổi

Xem thêmSửa đổi