Lũng Tây Cung Vương (chữ Hán:陇西恭王) có thể là những vị phiên vương sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa