Kính Đế

trang định hướng Wikimedia

Kính Đế (chữ Hán 敬帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa