Kính Đế

trang định hướng Wikimedia

Kính Đế (chữ Hán 敬帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa