Hiếu Huệ Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Huệ Đế (chữ Hán: 孝惠帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa