Hiếu Huệ Hoàng hậu

(đổi hướng từ Hiếu Huệ hoàng hậu)

Hiếu Huệ Hoàng Hậu (chữ Hán:孝惠皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi