Minh Huệ Đế (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Minh Huệ Đế (chữ Hán:明惠帝) có thể là thụy hiệu vắn tắt hoặc đế hiệu kèm thụy hiệu của những nhân vật lịch sử quan trọng sau:

Thụy hiệu sửa

Đế hiệu kèm Thụy hiệu sửa

Xem thêm sửa