Minh Kính Đế

trang định hướng Wikimedia

Minh Kính Đế (chữ Hán:明敬帝) có thể là:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa