Thanh Thuần Đế

trang định hướng Wikimedia

Thanh Thuần Đế (chữ Hán:清純帝) có thể là:

Danh sáchSửa đổi

  • Thanh Thuần Đế Ái Tân Giác La Sung Thiện (truy tôn)
  • Thanh Thuần Đế Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (gọi tắt theo toàn thụy hiệu dài là "Pháp Thiên Long Vận Chí Thành Tiên Giác Thể Nguyên Lập Cực Phu Văn Phấn Vũ Khâm Minh Hiếu Từ Thần Thánh Thuần Hoàng Đế")

Xem thêmSửa đổi