Thuần Đế

trang định hướng Wikimedia

Thuần Đế (chữ Hán: 淳帝 hoặc 純帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Tại Việt Nam sửa

Tại Trung Quốc sửa

Xem thêm sửa