Thiên đế (thụy hiệu)

trang định hướng Wikimedia

Thiên Đế (chữ Hán: 天帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa