Đoàn Trí Liêm

Đoàn Trí Liêm (?-?) là một Hoàng đế nước Đại Lý, tại vị từ năm 1201-1204.

Đoàn Trí Liêm
段智廉
Hoàng đế Đại Lý
Tại vị1201 - 1204
Tiền nhiệmĐoàn Trí Hưng
Kế nhiệmĐoàn Trí Tường
Thông tin chung
Niên hiệu
  • Phượng Lịch (1200-?)
  • Nguyên Thọ (?-1205)
Thụy hiệu
Hanh Thiên Đế
Miếu hiệu
Anh Tông
Hoàng tộcVương quốc Đại Lý
Thân phụĐoàn Trí Hưng

Trong lịch sửSửa đổi

Do Đại Lý chỉ là nước nhỏ nên những ghi chép về Đoàn Trí Liêm không có nhiều. Năm sinh và năm mất của ông đều không rõ, chỉ biết ông là con trai của vị hoàng đế tiền triều Đoàn Trí Hưng và được vua cha nhường ngôi năm 1200 và từ ngôi năm 1204, tại vị 4 năm. Trong thời gian trị vì ngắn ngủi của mình, ông sử dụng 2 niên hiệu là Phượng Lịch và Nguyên Thọ.

Cũng như cha mình, Đoàn Trí Liêm rất tôn sùng đạo Phật. Trong thời gian trị vì, ông từng phái người đến Tống triều để thỉnh kinh Phật, thỉnh được bộ Đại tạng kinh gồm 1465 quyển.

Không rõ ông mất năm nào. Sau khi mất, ông được tôn thụy là Hanh Thiên đế, miếu hiệu là Anh Tông.

Tham khảoSửa đổi