Minh Nguyên Đế

trang định hướng Wikimedia

Minh Nguyên Đế (chữ Hán: 明元帝) là thụy hiệu của những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa