Hiếu Nguyên Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Nguyên Đế (chữ Hán 孝元帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi