Nguyên Công

trang định hướng Wikimedia

Nguyên Công (chữ Hán: 元公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Trường hợp khác sửa

Xem thêm sửa