Nguyên tử (thụy hiệu)

Nguyên Tử (chữ Hán:元子) là thụy hiệu của một số vị tử tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Tào Ngụy Trinh Dương Nguyên Tử Tư Mã Khuê (còn gọi là Cao Dương Nguyên hương hầu, thời Tây Tấn được tiến phong làm Cao Dương Nguyên Vương)
  • Tào Ngụy Tuần Dương Nguyên Tử Lưu Thực (sau được nâng lên thành Tuần Dương Nguyên Bá và Tuần Dương Nguyên Hầu vào thời Tây Tấn)
  • Tây Tấn Đường Dương Nguyên Tử Thạch Giám (sau được tiến phong làm Xương An Nguyên Hầu)

Trường hợp khác

sửa

Xem thêm

sửa