Nguyên Vương

trang định hướng Wikimedia

Nguyên Vương (chữ Hán: 原王 hoặc 元王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủchư hầu.

Thụy hiệu Nguyên Vương (原王)

sửa

Thụy hiệu Nguyên Vương (元王)

sửa

Tước hiệu Nguyên Vương (原王)

sửa
  • Nguyên Vương là tước hiệu truy phong của Lý Hiếu thời nhà Đường
  • Tam Nguyên Vương là tước hiệu của Lê Ốc Thuyên nhà Tiền Lê

Xem thêm

sửa