Nguyên Vương

trang định hướng Wikimedia

Nguyên Vương (chữ Hán: 原王 hoặc 元王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủchư hầu.

Thụy hiệu Nguyên Vương (原王)Sửa đổi

Thụy hiệu Nguyên Vương (元王)Sửa đổi

Tước hiệu Nguyên Vương (原王)Sửa đổi

  • Nguyên Vương là tước hiệu truy phong của Lý Hiếu thời nhà Đường

Xem thêmSửa đổi