Nguyên Hầu (chữ Hán: 元侯 hoặc 原侯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu và tướng lĩnh quan lại hoặc đại thần.

Danh sách Nguyên Hầu (元侯)Sửa đổi

Danh sách Nguyên Hầu (原侯)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi