Nguyên hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Nguyên Hoàng Hậu (chữ Hán:元皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu hoặc là cách gọi của những vị hoàng hậu họ Nguyên trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Hoa.

Hoàng hậu họ Nguyên sửa

Hoàng hậu thụy Nguyên sửa

Xem thêm sửa