Thượng Vương

trang định hướng Wikimedia

Thượng Vương (chữ Hán: 上王 hoặc 尚王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Thượng Vương (尚王)Sửa đổi

Danh sách Thượng Vương (上王)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi