Minh vương (thụy hiệu)

(Đổi hướng từ Minh Vương (thụy hiệu))

Minh Vương (chữ Hán: 明王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủphiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa