Giản Văn Đế

trang định hướng Wikimedia

Giản Văn Đế (chữ Hán: 簡文帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa