Hán Văn Đế (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hán Văn Đế (chữ Hán:漢文帝) có thể là những vị hoàng đế nhà Hán sau:

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi