Mạc Văn Đế

trang định hướng Wikimedia

Mạc Văn Đế (chữ Hán:莫文帝) có thể là:

Danh sách sửa

  • Mạc Văn Đế Mạc Đĩnh Chi (gọi tắt theo thụy hiệu dài được truy tôn là "Kiến Thủy Khâm Minh Văn Hoàng Đế")
  • Mạc Văn Đế Mạc Đăng Doanh (gọi tắt theo thụy hiệu dài là "Khâm Triết Văn Hoàng Đế")

Xem thêm sửa