Chu Văn Đế

trang định hướng Wikimedia

Chu Văn Đế (chữ Hán:周文帝) có thể là những nhân vật lịch sử quan trọng sau:

Danh sách

sửa
  • Chu Văn Đế Cơ Xương (truy tôn, thụy hiệu thật là Văn Vương) [cần dẫn nguồn]
  • Chu Văn Đế Vũ Văn Thái (truy tôn, thụy hiệu thật là Văn Vương, trước đó gọi là Văn Định Văn Công)
  • Chu Văn Đế ( một trong những đội viên đầu tiên của Việt nam tuyên truyền giải phóng quân )

Xem thêm

sửa