Chu Văn Đế (chữ Hán:周文帝) có thể là những nhân vật lịch sử quan trọng sau:

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi