Chu Cao Đế

trang định hướng Wikimedia

Chu Cao Đế (chữ Hán:周高帝) có thể là những vị hoàng đế nhà Chu sau:

Danh sách sửa

  • Chu Cao Đế Vũ Sĩ Hoạch (truy tôn)
  • Chu Cao Đế Ngô Tam Quế (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Khai Thiên Đạt Đạo Đồng Nhân Cực Vận Thông Văn Thần Vũ Cao Hoàng Đế)

Xem thêm sửa