Hiếu Cao Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Cao Đế (chữ Hán: 孝高帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa