Ngụy Cao Đế

trang định hướng Wikimedia

Ngụy Cao Đế (chữ Hán:魏高帝) có thể là những nhân vật được truy tôn sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa