Ngụy Bình Đế (chữ Hán:魏平帝) có thể là:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa