Ngụy Vũ Ý Vương (chữ Hán:魏武懿王) có thể là:

Danh sách sửa

  • Ngụy Vũ Ý Vương Lưu Thông (thân phụ của Trang Hiến Hoàng Hậu, trước là Bành Thành Vũ Ý quận vương, sau thăng thành Trịnh Vũ Ý Vương, cuối cùng cải phong thành Ngụy Vũ Ý Vương)
  • Ngụy Vũ Ý Vương Lưu Mĩ (truy tặng, một ngoại thích khác của nhà Bắc Tống)

Xem thêm sửa