Trung Hiến Vương (chữ Hán:忠獻王 hoặc 忠憲王) là thụy hiệu của một số vị quân chủphiên vương, quận vương hạy thân vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa