Trung Mục Công

trang định hướng Wikimedia

Trung Mục Công (chữ Hán:忠穆公) là thụy hiệu của những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách

sửa
  • Triệu Trung Mục Công Vương Cảnh Sùng đời nhà Đường, sau được tiến phong làm Thường Sơn Trung Mục quận vương
  • Tần Trung Mục Công Thiết Ca đời nhà Nguyên, sau được truy phong và cải thụy hiệu làm Diên An Trung Hiến Vương

Xem thêm

sửa