Mục công

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Mục Công)

Mục Công (chữ Hán: 穆公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

sửa
 1. Tây Chu Chương Mục công
 2. Tây Chu Hình Mục công
 3. Tây Chu Đan Mục công Cơ Tụng
 4. Đông Chu Chương Mục công (có phiên âm khác là Mậu Công)
 5. Đông Chu Tần Mục công (có thụy hiệu khác là Mậu Công)
 6. Đông Chu Trịnh Mục công (có thụy hiệu khác là Mậu Công)
 7. Đông Chu Lỗ Mục công
 8. Đông Chu Tào Mục công
 9. Đông Chu Trần Mục công
 10. Đông Chu Vệ Mục công
 11. Đông Chu Tống Mục công
 12. Đông Chu Hứa Mục công
 13. Đông Chu Lưu Mục công
 14. Đông Chu Đan Mục công Cơ Kỳ
 15. Đông Chu Triệu Mục công
 16. Đông Chu Cử Mục công (có thụy hiệu khác là Ngao Công)
 17. Đông Chu Chu Mục công (hoặc Trâu Mục công hay Chu Lâu Mục công)
 18. Đông Chu Tiểu Chu Mục công (hoặc Nghê Mục công)
 19. Đông Chu Lại Mục công
 20. Tây Tấn Đại Mục Công (sau được tiến phong làm Đại Mục Vương, sau nữa được nhà Bắc Ngụy truy tôn làm Đại Mục Đế)
 21. Đông Tấn Hoa Dung Mục Công (truy tặng, thực tế chỉ là Hoa Dung Mục Tử, còn gọi là Đô Hương Mục Hầu hay Lâm Tương Mục Hầu)
 22. Đông Tấn Giang Lăng Mục Công Lục Diệp (trước kia từng làm Vọng Bình Mục đình hầu và Giang Lăng Mục bá)
 23. Bắc Ngụy Phạm Dương Mục Công Ly Phạm (trước đây lần lượt làm: Vĩnh Ninh Mục Nam, Vĩnh Ninh Mục Tử và Vĩnh Ninh Mục Hầu)
 24. Đại Nam Vĩnh Tường Trang Mục Công Nguyễn Phúc Miên Hoành (sau được tiền phong làm Vĩnh Tường Trang Mục vương)
 25. Đại Nam Tuy Biên Cẩn Mục quận công (hoặc Tuy Nhân Cẩn Mục quận công) Nguyễn Phúc Miên Sủng
 26. Đại Nam Tân An Tuệ Mục quận công Nguyễn Phúc Miên Bảo

Xem thêm

sửa