Mục Vương Hậu (chữ Hán:穆王后) là thụy hiệu của một số vị vương hậu trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa