Mục trọng

trang định hướng Wikimedia

Mục Trọng (chữ Hán: 穆仲) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Trường hợp khác sửa

  • Mục Trọng là tên của Thiện Phỏng Ông Lạc (1790-1849): Công tả sinh, danh nhân đời nhà Thanh.

Xem thêm sửa